تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٨/٢٩

معرفی بام ایران چهارمحال و بختیاری

نام چهارمحال و بختیاری اشاره به دو بخش چهارمحال و منطقهٔ بختیاری دارد. متن کامل