مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورایی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورایی است.

انقلاب اسلامی برگرفته از فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی طاهری با اشاره به تعریف علم و انواع آن در منطق، گفت: نسبت ما به درک وقایع کربلا علم حصولی است و نه علم حضوری چرا که ما با مطالعه‌ تاریخ به وقایع کربلا علم پیدا می‌کنیم.

حجت‌الاسلام طاهری افزود: نسبتی که تشیع با واقعه‌ی عاشورا و کربلا برقرار کرد این بود که تلاش کردند، این وقایع تبدیل به فقط تاریخ نشود، بلکه تلاش کردند که تبدیل به فرهنگ شود و فرهنگ یعنی آنچه که در جامعه حیات دارد و انچه که می تواند وضع مطلوب یک جامعه را ترسیم کند و تاریخ در بهترین حالت هویت یک قوم یا یک ملت را بیان می‌کند.

وی ادامه داد: اگر کسی نسبت درستی با هویت تاریخی که دارد برقرار کند، آن هویت تاریخی تبدیل به فرهنگ هم می‌شود و بر اساس آن فرهنگ می تواند در مطالعات آینده پژوهانه ای که دارد، وضع مطلوب جامعه اش را ترسیم کند و تمام تشیع تلاشش این بوده که چنین اتفاقی در تاریخش رخ دهد و تاریخ تشیع تبدیل به فرهنگ شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تاریخ تشیع یک تاریخ صِرف نیست، به این معنا که اگر ما شعار های این تاریخ را بررسی کنیم می بینیم که پر مغز و پر محتوا هستند و اگر بخواهیم شعار را معنا کنیم شعار، چکیده شعور یک ملت است، یعنی اگر کل اندیشه یک جریان اجتماعی و سیاسی را بخواهیم خوب تحلیل کنیم، چکیده آن در شعار های اجتماعی ظهور پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام طاهری گفت: در هر حرکت سیاسی و اجتماعی که منجر به انقلاب می‌شود، دو بعد لازم است یک بعد اثباتی و یک بعد نفی و قیام امام حسین(ع) از جمله قیام هایی بود که هم نفی بود و هم اثبات و قیامی بود که دو وجه را مد نظر داشت، لکن بعد از پیامبر و قیام عاشورا برداشتی که شد برداشتی دو گانه بود، به این معنا که عده ای عصاره و چکیده ی شعار پیامبر که دعوت به توحید بود و شعار امام حسین علیه السلام که زنده نگه داشتن دین جدش بود را جدی نگرفتند.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) هم اسلامی را که برای آن قیام کردند، اسلام ناب بود و خود ایشان فرمودند اسلامی که ما برای آن قیام کردیم، اسلام سکولارها، لیبرال ها و اسلام آمریکایی نیست، اسلام ناب است که از فرهنگ حسینی نشأت می گیرد.

حجت‌الاسلام طاهری بیان کرد: آنچه ما در عصر انقلاب اسلامی از اسلام ناب می‌گوییم، ویژگی های و خصوصیات خاصی دارد که چکیده آن این است که این اسلام، اسلام میدان عمل واسلام میدانی است، نه اسلام هیئتی که محبوس در حسینیه و تکیه شده باشد، اسلام مد نظر ما اسلام اجتماع است، اسلامی که در حرکت و جنب و جوش باشد، اسلامی که امام به ما یاد داد اسلامی است که با پشت میز نشستن نمی شود آن را گسترش داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: زمانی این اسلام محقق می‌شود که ما نسبت درستی بین آن و خودمان برقرار کنیم و با این توضیح که در زمان پیامبر و ائمه کسانی که در کنار آنها بودند، نتوانستند به صورت جدی فرهنگ اسلام ناب را در جامعه گسترش دهند، کسانی که در زمان پیامبر خیلی انقلابی بودند، اما بعد از پیامبر انقلابی نماندند و انقلابی عمل نکردند.


خروج