مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

بیانیه گام دوم انقلاب زمینه ساز تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: بیانیه گام دوم انقلاب زمینه و بستر تحقق آرمان های انقلاب اسلامی را فراهم می کند.

بیانیه گام دوم انقلاب زمینه ساز تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: ادبیاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وجود دارد ادبیاتی نیست که در دهه‌های اول و دوم وجود داشته است، از مهمترین این ادبیات‌ها می‌توان به تمدن نوین اسلامی اشاره کرد.

وی با اشاره به بحث طرح بیانیه گام دوم انقلاب و تولید ادبیات جدیدی در فضای مدیریت قدرت دنیا، بیان کرد: انقلاب اسلامی در چهل سالگی خود به یک بلوغ فکری و شکوفایی رسیده است که این بلوغ در دهه‌های اول، دوم و سوم انقلاب اسلامی به ثمر نرسیده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در دهه‌های اول و دوم با جریان‌هایی از جمله جریان نفاق مواجه بود، بیان کرد: در دهه ۶۰ درگیری جدی با منافقین داشتیم و مسئله جنگ نیز از مهمترین اتفاقات در آن زمان بود و در این دوران به دنبال حفظ تمامیت ارضی و حفظ بقای جامعه بودیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در ادامه مسیر انقلاب با دوره سازندگی مواجه شدیم که در این دوره هم مشکلات خرابی‌های جنگ وجود داشت.

وی با اشاره به تفکر حاکم در دوره سازندگی در فضای کشور، بیان کرد: تفکر حاکم در دوره سازندگی مبتنی بر اعتقادات انقلابی شیعه‌ای نبود، اگرچه در آن دوران نیاز به پیشرفت و بازسازی سریع وجود داشت اما مدل پیشرفت و توسعه حاکم در جامعه مدل متناسب با حکومت جمهوری اسلامی نبود و به همین خاطر ما دچار یک آسیب‌هایی که شدیم که نمونه آن ایجاد فاصله طبقاتی است.

وی بیان کرد: در دهه دوم انقلاب اسلامی که به دوره سازندگی معروف است، آرام آرام دچار یک فاصله طبقاتی شدیم که این فاصله طبقاتی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و مردمانی که انقلاب کرده بودند فاصله زیادی داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کشور بعد از دهه دوم وارد دوره جدیدی شد که بعضی از جریان‌های سیاسی که وارد کار شدند معتقد بودند که روند پیشرفت جامعه ضرورتا پیشرفت اقتصادی یا توسعه اقتصادی نیست و باید توسعه سیاسی را در دستور کار قرار داد.

حجه‌الاسلام و المسلمین طاهری بیان کرد: نکته‌ای که در این چهار دوره تا پایان چهل سالگی انقلاب داریم این است که انقلاب اسلامی بزرگتر و عظیم‌تر از جریان‌های سیاسی است که در درون آن وجود دارد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی در یک افق بالاتر از جریان‌های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجود در جامعه حرکت می‌کند و پرچم این جریان بلند است و این همت بزرگ در دستان پرتوان مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) می‌باشد.

وی تصریح کرد: ما به رغم اینکه در تمام دوره‌های اول، دوم، سوم و چهارم درگیری‌های درونی داشته‌ایم، اما انقلاب اسلامی به سلامت با پرچم‌داری مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از این جریان‌ها عبور کرده است و در حال حاضر در یک افق و گشایش جدیدی قرار دارد و این مهم دعوت به ندای توحیدی است که امام خمینی(رحمت‌الله علیه) بر اساس اسلام ناب به جامعه ارائه کردند.

ایشان ادامه داد: مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) برای تحقق این امر در بیانیه گام دوم انقلاب سه نکته و کلید واژه مطرح کردند که این موارد باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه خودسازی یکی از مهمترین نکته‌های مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب است، تصریح کرد: همانطور که ما برای ایجاد تحول در یک جامعه کوچک نیاز به خودسازی داریم برای یک تحول بزرگ نیز نیاز به یک خودسازی عمیق داریم و بدون خودسازی مبتنی بر مکتب تشییع امکان تحول تمدنی وجود ندارد.

جامعه پردازی یکی از نکات بسیار مهم مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب است

وی در ادامه با اشاره به اینکه جامعه پردازی یکی دیگر از نکات بسیار مهم مطرح شده در بیانیه گام دوم انقلاب است، بیان کرد: داشتن یک جامعه مطلوب و پیشرفته در پی توجه به شاخص‌ها بر اساس جامعه شیعه است و جامعه‌ای می تواند الگو باشد که بر اساس شاخص‌ها حرکت کند و باید ساختارها در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برای یک جامعه پردازی شیعی علاوه بر اینکه افراد جامعه اثرگذار هستند، باید فضای فکری نخبگان متناسب با مبانی اسلام ناب در مقابل اسلام آمریکایی باشد.

وی با بیان اینکه ساختارهای جامعه هم باید به گونه‌ای باشند که توان حمل امانتی که از امام خمینی(رحمت‌الله علیه) و مکتب ایشان بر دوش آنها می‌باشد؛ را داشته باشد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ساختارهای اجتماعی ساختارهایی نیستند که بتوانند همه اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را محقق کنند و به صورت جدی نیازمند تحول ساختاری هستیم و تا زمانی که این تحول ساختاری اتفاق نیفتد دچار چالشی عملیاتی در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی خواهیم بود و این تحول ساختاری از ضرورت‌های انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: اگر یک انقلاب سیاسی در دهه اول انقلاب انجام دادیم، اکنون به صورت جدی نیازمند ایجاد یک انقلاب ساختاری هستیم که باید بر اساس مبانی توحیدی و مکتب امام خمینی(رحمت الله علیه) ساختاری جدید و کارامد متناسب با اهداف و رسالت های انقلاب اسلامی طراحی، عملیاتی و اجرایی کرد.

وی با با بیان اینکه تمدن سازی یکی دیگر از نکات اصلی در بیانیه گام دوم انقلاب است، بیان داشت: جامعه ها وقتی می توانند تمدن سازی کنند که خودشان به یک بلوغ رسیده باشند و از این جهت که گام دوم انقلاب مطرح می شود بیانگر این است که ما گام اول انقلاب را پیموده ایم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: انقلاب اسلامی با یک رویش های مواجه است و آن اینکه یک نهاد های کارآمدی در درون این انقلاب به وجود آمده است.

وی ادامه داد: در کنار نهادهایی که برخی به لحاظ ساختاری هنوز تکمیل نیستند، یک نهاد هایی وجود دارد که توان حمل امانت مکتب امام خمینی(رحمت الله علیه) را از طرفی دارند و از طرف دیگر توان ابلاغ آن را به دنیای حاضر نیز دارند.

پیاده روی بزرگ اربعین امتداد اجتماعی توحید است

وی در ادامه با بیان نمونه ای تاکید کرد: پیاده روی بزرگ اربعین یکی از نمونه های مهم برای دعوت به توحید است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پیاده روی بزرگ اربعین نشانه یک بلوغ فکری انقلاب اسلامی است که چند سالی است اتفاق افتاده است، بیان کرد: پیاده روی بزرگ اربعین امتداد اجتماعی توحید است.


خروج