تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٥/٢٤
امام جمعه شلمزار:

کار جهادی بسیج سازندگی، رونق تولید را به همراه دارد/ جهادگران بسیجی تحریم های دشمن را خنثی می کنند

امام جمعه شلمزار گفت: نیروهای جهادی و تشکل های جهادگر هم در زمینه تولید و هم در زمینه خدمات رسانی بخشی از پروژه رونق تولید را کلید زده و میتوانند در این رابطه هم اقتصاد مقاومتی را پیاده سازی کنند و هم به رونق تولید کمک نمایند. متن کامل